Ogłoszenie o rekrutacji dla szkół podstawowych współpracujących w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie” Ogłoszenie o rekrutacji Studentów Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie w ramach projektu

Załączniki:

Zał.1 Opis projektu
Zał.2 Wniosek aplikacyjny dla szkół
Zał.3 Deklaracja współpracy
Zał.4 Karta zgłoszeniowa
Zał.5 Deklaracja uczestnictwa
Zał.6 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał.7 a Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla szkół podstawowych
Zał.7 b Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Studentów Wyższej Szkoły Kadr
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Scroll to Top