Rada rodziców 2015/2016

Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza…

 

 

                     Skład Zarządu Rady Rodziców 2015/2016

1. Marzena Jąkalska – Przewodnicząca Zarządu RR

2. Izabela Dąbrowska- Wiceprzewodniczący Zarządu RR

3. Agata Bonas- Skarbnik RR

                                             Składka

Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 40 zł rocznie.

Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 4 zł/miesięcznie!

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców .

Wszelkie wydatki są dokumentowane i przedstawiane w formie sprawozdania na koniec każdej rocznej kadencji Rady Rodziców i przedstawiane na pierwszym zebraniu każdego nowego roku szkolnego.

Składki można wpłacać w dowolnej wielkości i czasie, np. raz na semestr (40 zł) lub w 2 ratach(do końca listopada i stycznia po 20 zł.), albo co miesiąc (4zł).

Wpłata składki jest dobrowolna. Dziękujemy w imieniu Dzieci.

Dnia 8 lutego 2016r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka choinkowa. Rada Rodziców chciałaby szczególnie podziękować rodzicom, którzy chętnie zaangażowali się w pracę i przygotowanie tej imprezy. Są to panie: A. Szabelska,I. Dąbrowska, M. Chmielewska, K. Wojtczak, M. Pietrzak, A. Podlasińska, B. Siodłak, E. Kubsik, Graczyk, oraz państwo Kubscy, Wozińscy i Badyna.

Dziękujemy również tym rodzicom, którzy upiekli ciasto na dyskotekę choinkową (pani K.Szymańska,J. Janiak,A. Podlasińska ,E.Wieczorek, A.Pałubicka, oraz panie Krupa i Bryl). Serdecznie dziękujemy.

Scroll to Top