Realizacja projektu dla „Szkoła Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie”

Kliknij, aby pobrać plik!

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 – 31.01.2024
Budżet projektu: 1 306 865,23 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 101 426,02 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 205 439,21 zł

Partnerzy projektu:

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER we Włocławku

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa „Szkoły Twórczej Integracji” im. ks. J. Popiełuszki w Milinie

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3013/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Scroll to Top