Realizacja warsztatów metodycznych i szkoleń w ramach Szkoły ćwiczeń

Szkolenia

Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oświadczenie o braku powiązań
Zalacznik_3_Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
Zalacznik_4_Oświadczenie o niekaralności
Zalacznik_5_Oświadczenie o stanie zdrowia

Wybór oferty na realizację szkoleń (pdf)

Ogłoszenie_Szkolenie_04.07.2022
Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan 3_10_2022
Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych-3_10_2022
Zalacznik_4_Oswiadczenie_o_niekaralnosci_3_10_2022
Zalacznik_5_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia3_10_2022

Ogłoszenie_Szkolenie_22.08.2022
Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan 3_10_2022
Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych-3_10_2022

Zalacznik_4_Oswiadczenie_o_niekaralnosci_3_10_2022
Zalacznik_5_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia3_10_2022

Ogłoszenie_Szkolenie_3.10.2022

Zalacznik_1_oferta
Zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan 3_10_2022
Zalacznik_3_Oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych-3_10_2022
Zalacznik_4_Oswiadczenie_o_niekaralnosci_3_10_2022
Zalacznik_5_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia3_10_2022
Realizacja warsztatów metodycznych

Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń Twórczej Integracji w Milinie

Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie LUTY 2022
Harmonogram_pracy_w_ramach__Szkoły_ćwiczeń__w_Milinie_STYCZEŃ_2022
Harmonogram pracy w ramach  Szkoły ćwiczeń  w Milinie GRUDZIEŃ 2021
Harmonogram pracy w ramach    Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej  Integracji w Milinie LISTOPAD 2021
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej październik 2021
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie KWIECIEN 2022
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie MARZEC 2022
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie MAJ 2022
Harmonogram pracy w ramach Szkoły ćwiczeń w Milinie CZERWIEC 2022

Ogłoszenie o rekrutacji dla szkół podstawowych współpracujących w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie” Ogłoszenie o rekrutacji Studentów Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie w ramach projektu

Załączniki:

Zał.1 Opis projektu
Zał.2 Wniosek aplikacyjny dla szkół
Zał.3 Deklaracja współpracy
Zał.4 Karta zgłoszeniowa
Zał.5 Deklaracja uczestnictwa
Zał.6 Oświadczenie uczestnika projektu
Zał.7 a Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla szkół podstawowych
Zał.7 b Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Studentów Wyższej Szkoły Kadr
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Konkurs na zakup wraz z dostawa przenośnego sprzętu komputerowego 15.07.2020 r.

Konkurs na zakup wraz z dostawą przenośnego sprzętu komputerowego, pomocy
dydaktycznych ogólnych, pomocy dydaktycznych do metody M. Montessori, urządzeń
multimedialnych oraz wyposażenia dla uczestników projektu: „Szkoła ćwiczeń Szkoły
Twórczej Integracji w Milinie” nr POWR.02.10.00-00-3013/20, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe (kliknij, aby pobrać dokument)

Załączniki do zapytania ofertowego (kliknij, aby pobrać dokument)

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Zał. 5 Oświadczenie o udostępnianiu zasobów

Zał. 6 Oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. 7 Tajemnica przedsiębiorstwa

Zał. 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 9 Wzór umowy

Strona Rady Rodziców…

RADA RODZICÓW
Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców
w Zespole Szkół „Szkoły Twórczej Integracji”
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Milinie.

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski).  Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”, działa na mocy kilku ustaw, głównie Ustawy o systemie oświaty, (art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Uruchomiliśmy stronę internetową Rady Rodziców, gdzie na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informacje. Zamierzamy przeprowadzić takie działania, które upewnią Państwa w przekonaniu, że Rada Rodziców jest potrzebna i trzeba ją wspierać finansowo, a pieniądze wpłacane nie są marnotrawione tylko z zamysłem wykorzystywane dla Naszych Dzieci- uczniów naszej szkoły.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Drogi Rodzicu!

Posyłając do szkoły swoje Dziecko, posyłasz tam swój największy skarb. Rada Rodziców jest po to, abyśmy my Rodzice, jako pierwsi i najważniejsi wychowawcy dziecka, mieli wpływ na funkcjonowanie szkoły … czyli na to, co dzieje się z naszym największym skarbem przez połowę czasu każdego dnia roboczego.

Co może robić Rada Rodziców?

Zamiast pytać o to, co Rada Rodziców może robić, lepiej zapytać – co powinna robić. W skrócie – Rada Rodziców powinna reprezentować Twoje interesy jako Rodzica w szkole oraz pomagać w jej funkcjonowaniu. Najważniejszym interesem jest oczywiście dbałość o wykształcenie i wychowanie dzieci w czasie szkolnym. Chodzi o różne ponadprogramowe działania, którymi my Rodzice możemy pomóc szkole, które sprawią, że dzieci będą lepiej radziły sobie w społeczeństwie jak dorosną, a których szkoła nie zrealizuje przy bierności rodziców.

Może wpadniesz na ciekawy pomysł dla naszej szkoły lub zdasz sobie sprawę, że od dawna masz jakiś pomysł, tylko nie przyszło Ci do głowy, że można go zrealizować. Przyjdź i  zaangażuj się w realizację. Praca w Radzie jest ciekawym zajęciem. Widać to na przykładzie tych z nas, którzy zrealizowali już parę przedsięwzięć w naszej szkole. Spotkania Rady są jawne, przyjść może każdy, szczególnie z pomysłami i propozycją pomocy w pracy. A jeżeli z różnych powodów nie możesz się zaangażować, to przynajmniej zainteresuj się jak działają wybrani przez CIEBIE przedstawiciele do Rady Rodziców, czyli tzw. „trójka klasowa”.   

AKTUALNOŚCI

       Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

  1. Marzena Jąkalska – przewodnicząca
  2. Anna Walczak – zastępca przewodniczącej
  3. Agata Bonas – skarbnik

1. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 40 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach. Termin pierwszej raty to 30 listopada 2013r. Druga rata to koniec stycznia 2014r. Składkę można wpłacać Pani Agacie Bonas lub wychowawcy klasy.

2. Dnia 30 stycznia 2014r. odbyła się w naszej szkole Zabawa Choinkowa, której organizatorami była Rada Rodziców. W zabawie uczestniczyli uczniowie, Grono Pedagogiczne, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację Zabawy Choinkowej, szczególnie dziękujemy za pomoc Paniom Anecie Szabelskiej, Izabeli Dąbrowskiej, Monice Chmielewskiej, Kindze Wojtczak oraz Izabeli Jasińskiej, Elżbiecie Kubsik, Marzenie Pietrzak, Barbarze Siodłak , a także Panom Waldemarowi Banieckiemu i Grzegorzowi Walczak.

Rada rodziców 2015/2016

Rodzicu!

Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza…

 

 

                     Skład Zarządu Rady Rodziców 2015/2016

1. Marzena Jąkalska – Przewodnicząca Zarządu RR

2. Izabela Dąbrowska- Wiceprzewodniczący Zarządu RR

3. Agata Bonas- Skarbnik RR

                                             Składka

Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość wpłaty to 40 zł rocznie.

Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 4 zł/miesięcznie!

Wszystkie środki  w 100% przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności statutowej Rady Rodziców .

Wszelkie wydatki są dokumentowane i przedstawiane w formie sprawozdania na koniec każdej rocznej kadencji Rady Rodziców i przedstawiane na pierwszym zebraniu każdego nowego roku szkolnego.

Składki można wpłacać w dowolnej wielkości i czasie, np. raz na semestr (40 zł) lub w 2 ratach(do końca listopada i stycznia po 20 zł.), albo co miesiąc (4zł).

Wpłata składki jest dobrowolna. Dziękujemy w imieniu Dzieci.

Dnia 8 lutego 2016r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka choinkowa. Rada Rodziców chciałaby szczególnie podziękować rodzicom, którzy chętnie zaangażowali się w pracę i przygotowanie tej imprezy. Są to panie: A. Szabelska,I. Dąbrowska, M. Chmielewska, K. Wojtczak, M. Pietrzak, A. Podlasińska, B. Siodłak, E. Kubsik, Graczyk, oraz państwo Kubscy, Wozińscy i Badyna.

Dziękujemy również tym rodzicom, którzy upiekli ciasto na dyskotekę choinkową (pani K.Szymańska,J. Janiak,A. Podlasińska ,E.Wieczorek, A.Pałubicka, oraz panie Krupa i Bryl). Serdecznie dziękujemy.

Ogłoszenie o rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji dla szkół podstawowych współpracujących w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie”. 

Ogłoszenie o rekrutacji Studentów Wyższej Szkoły Kadr Menadzerskich w Koninie w ramach projektu.

Rekrutacja uzupełniająca od 01.06.2021 do 31.08.2021.

Realizacja projektu dla „Szkoła Ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie”

Kliknij, aby pobrać plik!

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 – 31.01.2024
Budżet projektu: 1 306 865,23 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 101 426,02 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 205 439,21 zł

Partnerzy projektu:

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER we Włocławku

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa „Szkoły Twórczej Integracji” im. ks. J. Popiełuszki w Milinie

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3013/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szkoła w Milinie wśród Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska po raz piąty otwarta dla niepełnosprawnych

22 maja 2015 roku w siedzibie poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej S.A. odbyła się uroczysta Gala Laureatów o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, będąca zwieńczeniem piątej edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu. W wydarzeniu wzięła udział Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.


Motywem przewodnim V edycji Konkursu była promocja i upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji, rynku pracy, kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs jest formą systemowego wsparcia takich rozwiązań kreowanych i wdrażanych przez samorządy województwa, które w sposób kompleksowy i innowacyjny odpowiadają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia społecznego.


W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zwycięskich samorządów gminnych i powiatowych, podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przedstawiciele środowiska naukowego, Zarządu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także bezpośredni odbiorcy działań – osoby z niepełnosprawnościami.

Uroczystość emitowana będzie na antenie TVP Poznań 30 maja 2015 roku o godzinie 20:20. Powtórka 6 czerwca 2015 roku, godz. 20:00.

https://poznan.tvp.pl/20294276/gala-v-konkursu-wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych-30052015

W tej edycji do Konkursu przystąpiło 12 samorządów Wielkopolski: Gmina Czarnków, Powiat poznański, Miasto Konin, Miasto Chodzież, Gmina Szamotuły, Gmina Kleszczewo, Gmina Rawicz, Gmina Stare Miasto, Gmina Wągrowiec, Gmina Kramsk, Gmina Międzychód oraz Gmina Dopiewo. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowały się wszystkie biorące udział w Konkursie samorządy. Dzięki współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z telewizją regionalną, prezentacja ww. samorządów odbyła się w formie audycji pn. „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” (informacja ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).

Walne zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji
w Milinie”, które odbędzie się 30.12.2013 o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia.

Scroll to Top